ANWB Pechhulp Europa Compleet - Pechdiensten.nl (2024)

Wegenwacht Europa Compleet is voor Europa het meest complete pakket van de ANWB. Met dit pakket kun je rekenen op pechhulp in Europa en Nederland, inclusief je woonplaats, ongeacht de leeftijd van je auto of motor. Als je auto of motor niet door de ANWB gerepareerd kan worden dan heb je in Nederland recht op 5 dagen vervangend vervoer (1 dag bij pech in je woonplaats). Ben je op reis in Europa dan heb je hierbij recht op 35 dagen vervangend vervoer. Zowel in Nederland als in Europa kun je gebruik maken van de Haal- en brengservice vervangende auto.Je eigen voertuig wordt tevens naar een garage of naar huis vervoerd.

Verder krijg je indien nodigmet het compleet pakket juridische bijstandbij het verhalen van verkeersschade en bij geschillen over aankoop, onderhoud en reparatie van je vervoermiddel. De hotelservice completeert dit pakket, als het nodig is regelt de ANWB een hotelovernachting voor maximaal € 250,-.

Bij twijfel, zoals een brandend lampje of lichte olielekkage, kun je altijd contact opnemen met de ANWB voor telefonisch advies. Daarnaast biedt het ANWB lidmaatschap extra voordelen zoals korting op dagjes uit en in de (web)shop.

De pechhulp van de ANWB is zeer goed te noemen. In meer dan 90% van de gevallen wordt een probleem ter plaatse opgelost en kun je weer verder. Dat is bij geen enkele andere aanbieder zo hoog. De ANWB heeft hiervoor specialistische apparatuur en reserve onderdelen aan boord. Zo kan de Wegenwacht bijvoorbeeld direct een accu vervangen (defecte accu is één van de meest voorkomende problemen). Je betaalt dan alleen voor het onderdeel, in dit geval de accu. Verder zijn er geen bijkomende kosten zoals voor transporthulp of arbeidsloon.

De ANWB biedt persoonsgebonden hulp, jij als persoon wordt dus geholpen ongeacht in welke auto je rijdt. Rijd je partner ook in de auto? Dan kan hij/zij een partnerpas aanvragen voor € 5,- extra.Je partner heeft dan recht op dezelfde pechhulp als jij, alleen in jouw auto.

Alle kenmerken op een rij

LinkAanmelden
DekkingEuropa
Prijs op basis vanLeeftijd bestuurder
18 - 25 jaar€ 123,25 ( prijs voor partner: € 123.25)
25 - 99 jaar€ 233,40 ( prijs voor partner: € 150.11)
Sleutelhulp
Woonplaatsservice
Vervangende auto Nederland
Vervangende auto Nederland toelichting

Als de ANWB je voertuig niet kan repareren heb je recht op een vervangende auto gedurende 5 dagen. Bij pech in je woonplaats heb je gedurende 1 werkdag recht op een vervangende auto. De vervangende auto wordt gebracht en opgehaald.

Vervangende motor
Vervangende motor toelichting
 • Bij pech in Nederland: Indien noodzakelijk en mogelijk krijg je een vervangende motorfiets voor maximaal 5 werkdagen (of in 1 werkdag bij pech in je woonplaats), zie vervangende auto voor voorwaarden.
 • Bij pech in Europa: Indien noodzakelijk en mogelijk krijg een vervangende motorfiets, zie vervangende auto voor voorwaarden.
Hulp aanhangwagen/caravan NL
Rechtsbijstand
Rechtsbijstand toelichting

Juridische bijstand bij het verhalen van verkeersschade op de aansprakelijke derde en bij geschillen over aankoop, onderhoud en reparatie van je vervoermiddel.

Telefonisch advies
Advies bij twijfelgevallen
Hotelservice bij pech onderweg
Hotelservice bij pech onderweg toelichting

Wanneer de ANWB je bij pech ’s nachts niet meer op je bestemming of weer thuis kan laten komen dan zorgt de ANWB voor:

 • Het zoeken en bespreken van een accommodatie (hotel/camping) in de buurt van de pechlocatie
 • Het regelen van vervoer (taxi) van garage naar accommodatie en terug
 • Het vergoeden van de door jou gemaakte kosten als deze in overleg en na toestemming van de ANWB Alarmcentrale heeft gemaakt tot een maximum van € 250 per reisgezelschap.
Transporthulp
Transporthulp toelichting

Je hebt 2 keer per (contract)jaar recht op transporthulp

Vervangend chauffeur
Vervangend chauffeur toelichting

Wanneer je volgens een arts niet verder kunt rijden en niemand anders dit over kan nemen, schakelt de ANWB een vervangende chauffeur in. Dit geldt niet bij alcohol-, drugs- of medicijngebruik.

Vervangende auto Europa
Vervangende auto Europa toelichting

Wanneer de ANWB 48 uur na de melding heeft vastgesteld dat het voertuig ter plekke niet gerepareerd kan worden, heb je recht op een vergelijkbare vervangende auto (of motorfiets) voor een periode van maximaal 35 dagen (duur wordt door ANWB bepaald aan de hand van de terugkeerdatum van je vakantie). Daarnaast worden de kosten voor afkoop eigen risico vergoed en de kosten voor het openbaar vervoer (2e klas) naar het ophaalpunt van het vervangend voertuig. De vervangende auto wordt gebracht en opgehaald.

Hulp aanhangwagen/caravan EU € 14
Hulp camper EU € 22

Landen overzicht

 • Albanië
 • Andorra
 • België
 • Bosnië-Herzegovina
 • Bulgarije
 • Cyprus
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Finland
 • Frankrijk
 • Fyrom (Macedonië)
 • Gibraltar
 • Griekenland
 • Hongarije
 • Ierland
 • Italië
 • Kroätie
 • Letland
 • Liechtenstein
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Malta
 • Monaco
 • Montenegro
 • Nederland
 • Noorwegen
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal (met uitzondering van de Azoren en Madeira)
 • Roemenië
 • San Marino
 • Servië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Spanje (met uitzondering van de Canarische eilanden, Ceuta en Melilla)
 • Tsjechië
 • Turkije (Europese deel)
 • Vaticaanstad
 • Verenigd Koninkrijk
 • IJsland
 • Zweden
 • Zwitserland
ANWB Pechhulp Europa Compleet - Pechdiensten.nl (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ray Christiansen

Last Updated:

Views: 6099

Rating: 4.9 / 5 (49 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ray Christiansen

Birthday: 1998-05-04

Address: Apt. 814 34339 Sauer Islands, Hirtheville, GA 02446-8771

Phone: +337636892828

Job: Lead Hospitality Designer

Hobby: Urban exploration, Tai chi, Lockpicking, Fashion, Gunsmithing, Pottery, Geocaching

Introduction: My name is Ray Christiansen, I am a fair, good, cute, gentle, vast, glamorous, excited person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.