Hoe herken je Fake Stone Island? | Men at Work (2024)

Erkend over de hele wereld is het merk Stone Island zo populair geworden dat door namaak bepaalde misstanden aan het licht zijn gekomen. Slachtoffer van zijn succes probeert het Italiaanse merk dit verschijnsel niettemin in te dammen door zijn producten van een authenticatiecode te voorzien. Deze inspanningen verhinderen echter niet dat er veel neppe Stone Island kleding op de markt komen. Dus hoe herken je een fake Stone Island? Deze vraag zullen we in dit artikel proberen te beantwoorden.

Zoals eerder gezegd, strijdt Stone Island hard tegen nep Stone Island. Daartoe heeft het merk belangrijke maatregelen ingevoerd om frauduleuze reproducties zo veel mogelijk te beperken.

Maar behalve deze informatie wordt op alle Stone Island kleding ook een uniek echtheidsnummer aangebracht. Deze maatregelen worden versterkt door de technologie van Certilogo, waarmee klanten onmiddellijk de herkomst van elk Stone Island product kunnen verifiëren.

Hoe kan je ervoor zorgen dat je geen neppe Stone Island kleding koopt?

Hoe herken je Fake Stone Island? | Men at Work (1)

Als we je dus een eerste advies zouden geven, zou het zijn om Stone Island bij een officiële handelaar te kopen. Als je een tweedehands kledingstuk koopt, let er dan op dat de stof niet te veel beschadigd is, want als het niet goed gewassen is zoals op het etiket van het kledingstuk staat, kan dat te zien zijn.

Hoe herken je een fake Stone Island?

Hoe herken je Fake Stone Island? | Men at Work (2)

De trui blijft tot op de dag van vandaag een van de meest nagemaakte stukken bij Stone Island. Hier zijn onze tips die ieder van jullie zullen helpen bij een echtheidscontrole. Om een namaak Stone Island trui te herkennen, is het absoluut noodzakelijk dat je het hele stuk controleert en geen middel onbeproefd laat. Onze tips voor het authentiek verklaren van een sweatshirt zijn:

 • Controleer de echtheidscode
 • Controleer de esthetiek van de ruimte
 • Controleer de logo patch

Controleer de authenticity code

Elke Stone Island kledingstuk heeft een authenticatiecode. Door de Certilogo website te bezoeken kun je dus gemakkelijk informatie krijgen over de herkomst van het betreffende product. Voer op de website Certilogo.com gewoon de cijfercode op het etiket van de kleding in, of scan de QR code op het etiket met een smartphone.

Controleer het esthetische aspect

Hoe herken je Fake Stone Island? | Men at Work (3)

Deze methode bestaat uit het controleren van het algemene aspect van het stuk, waarbij elk detail zorgvuldig geanalyseerd wordt. Kijk zeker ook de binnenste etiketten na, waarbij je de tijd neemt om het logo te analyseren. Een namaak Stone Island trui is ook te herkennen aan de zeer slechte kwaliteit van de afwerking. Stone Island producten hebben een heel specifiek stiksel. Voeg daarbij de kwaliteit van het textiel, dat je een echte aanwijzing geeft over de conformiteit van het product. Last but not least moet je ook de geribde randen controleren.

Controleer de logopatch

Begin met de kleur van het logo te controleren. De echte logopatch heeft tamelijk bleke kleuren (verzadigd effect). De knopen die de Stone Island logopatch op zijn plaats houden geven ook een aanwijzing voor de echtheid van het artikel. Dit komt omdat de gravure van het Stone Island logo meer uitgesproken is dan op namaak producten.

Controleer de ART code

Hoe herken je Fake Stone Island? | Men at Work (4)

Op het binnenetiket gegraveerd, is de ART code ook een heel goede manier om een namaak Stone Island te herkennen. De enige voorwaarde hiervoor is dat je een goede beheersing van subtiliteit hebt. Net als een streepjescode deelt het ART nummer het jaar van ontstaan mee, de serie, de soort van het product (t-shirt, trui, broek enz.). Dit nummer geldt voor alle producten die door de CP Company groep op de markt gebracht worden.

De eerste twee cijfers corresponderen met het jaartal. Collecties die in 2020 geproduceerd worden moeten logischerwijs beginnen met 72/73. Stukken die geproduceerd worden in:

 • 2017 : 66/67
 • 2018 : 68/69
 • 2019 : 70/71
 • 2020 : 72/73
 • 2021 : 74/75

Even nummers geven het Lente/Zomer seizoen aan en oneven nummers het Herfst/Winter seizoen

Dan kan dit nummer vergezeld gaan van het cijfer :

 • 14, wat aangeeft dat het product in kwestie uit de Stone Island denim serie komt
 • 15, met verwijzing naar de Stone Island serie
 • 16, waarmee de Stone Island kinderlijn wordt aangeduid

Tenslotte kan de set vergezeld gaan van een cijfer van 0 tot 9 of een letter. Zoals gezegd geldt de ART code voor alle producten van de Italiaanse groep. We vermelden hier alleen de cijfers en letters die betrekking hebben op Stone Island:

2 = t-shirts
5 = knitwear
6 = sweatshirt (hoodie & crewneck)
7 = lange jas
9 = accessoires
G = waistcoat
L = korte broek
M = jas

Hoe herken je Fake Stone Island? | Men at Work (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dong Thiel

Last Updated:

Views: 6132

Rating: 4.9 / 5 (59 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dong Thiel

Birthday: 2001-07-14

Address: 2865 Kasha Unions, West Corrinne, AK 05708-1071

Phone: +3512198379449

Job: Design Planner

Hobby: Graffiti, Foreign language learning, Gambling, Metalworking, Rowing, Sculling, Sewing

Introduction: My name is Dong Thiel, I am a brainy, happy, tasty, lively, splendid, talented, cooperative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.