ANWB Pechhulp Europa Plus Compleet - Pechdiensten.nl (2024)

Wegenwacht Europa Plus Compleet is het meest completepakket van de ANWB. Met dit pakket heb je 24/7 recht op pechhulp in Nederland, inclusief je woonplaats, Europa en daarbuiten, zoals in de VS, Australië of Turkije. Met het Plus pakket kun je bijna vanuit de hele wereld een beroep doen op de pechhulp van de ANWB,zie volledige landenlijst onderaan deze pagina. Daarnaast kun je met het standaard pakket gebruik maken (als dat nodig is) van 5 dagen vervangen vervoer in Nederland (1 in je woonplaats) en 35 dagen vervangend vervoer in de EU. Als het noodzakelijk is kan de ANWB je ook een vervangende motor aanbieden. Bij een vervangende auto kun je tevens de haal- en brengservice gebruiken.

Verder heb je met het Compleet pakket recht op rechtsbijstand. Hierbij kun je gebruik maken van juridische ondersteuning bij het verhalen van schade en bij geschillen over de aankoop, reparatie of onderhoud van je vervoermiddel. Met de Hotelservice bij pech onderweg regelt de ANWB, als dat nodig is, een hotelovernachting voor je. Deze overnachting wordt vergoed tot €250,-.

Bij de Wegenwacht kun je rekenen op pechhulp ongeacht de leeftijd van je voertuig. De ANWB maakt hier geen onderscheid in, in tegenstelling tot andere aanbieders waar je een hoger tarief betaalt of zelfs helemaal geen pechhulp kunt verwachten. In in ieder geval 9 van de 10 gevallen worden problemen ter plekke verholpen en kun je daarna weer verantwoord verder met je reis. Er is geen andere aanbieder die zo’n hoge verhouding weet te halen. Om dit behalen heeft de ANWB meer dan 900 Wegenwachten in dienst die met specialistische apparatuur en reserve onderdelen op de weg rijden.

Wanneer je twijfelt over bijvoorbeeld een brandend lampje of lichte olielekkage, dan kun je altijd telefonisch advies vragen aan de ANWB. Ook heeft het lidmaatschap van de ANWB extra voordelen, zoals korting in de (web)winkel en korting op dagjes weg.

Het lidmaatschap van de ANWB is persoonlijk (persoonsgebonden). Je kunt hier dus ook gebruik van maken als je in een ander voertuig rijdt. Rijdt je partner ook in jouw auto? Dan kun je voor € 5,- een partnerpas aanschaffen. Hij of zij heeft dan ook recht op pechhulp in jouw auto (niet in andere voertuigen).

Alle kenmerken op een rij

LinkAanmelden
DekkingEuropa plus
Prijs op basis vanLeeftijd bestuurder
18 - 25 jaar€ 160,75
25 - 99 jaar€ 308,40
Sleutelhulp
Woonplaatsservice
Vervangende auto Nederland
Vervangende auto Nederland toelichting

Als de ANWB je voertuig niet kan repareren heb je recht op een vervangende auto gedurende 5 dagen. Bij pech in je woonplaats heb je gedurende 1 werkdag recht op een vervangende auto. De vervangende auto wordt gebracht en opgehaald.

Vervangende motor
Vervangende motor toelichting
 • Bij pech in Nederland: Indien noodzakelijk en mogelijk krijg je een vervangende motorfiets voor maximaal 5 werkdagen (of in 1 werkdag bij pech in je woonplaats), zie vervangende auto voor voorwaarden.
 • Bij pech in Europa: Indien noodzakelijk en mogelijk krijg een vervangende motorfiets, zie vervangende auto voor voorwaarden.
Hulp aanhangwagen/caravan NL
Rechtsbijstand
Rechtsbijstand toelichting

Juridische bijstand bij het verhalen van verkeersschade op de aansprakelijke derde en bij geschillen over aankoop, onderhoud en reparatie van je vervoermiddel.

Telefonisch advies
Advies bij twijfelgevallen
Hotelservice bij pech onderweg
Hotelservice bij pech onderweg toelichting

Wanneer de ANWB je bij pech ’s nachts niet meer op je bestemming of weer thuis kan laten komen dan zorgt de ANWB voor:

 • Het zoeken en bespreken van een accommodatie (hotel/camping) in de buurt van de pechlocatie
 • Het regelen van vervoer (taxi) van garage naar accommodatie en terug
 • Het vergoeden van de door jou gemaakte kosten als deze in overleg en na toestemming van de ANWB Alarmcentrale heeft gemaakt tot een maximum van € 250 per reisgezelschap.
Transporthulp
Transporthulp toelichting

Je hebt 2 keer per (contract)jaar recht op transporthulp

Vervangend chauffeur
Vervangend chauffeur toelichting

Wanneer je volgens een arts niet verder kunt rijden en niemand anders dit over kan nemen, schakelt de ANWB een vervangende chauffeur in. Dit geldt niet bij alcohol-, drugs- of medicijngebruik.

Vervangende auto Europa
Vervangende auto Europa toelichting

Wanneer de ANWB 48 uur na de melding heeft vastgesteld dat het voertuig ter plekke niet gerepareerd kan worden, heb je recht op een vergelijkbare vervangende auto (of motorfiets) voor een periode van maximaal 35 dagen (duur wordt door ANWB bepaald aan de hand van de terugkeerdatum van je vakantie). Daarnaast worden de kosten voor afkoop eigen risico vergoed en de kosten voor het openbaar vervoer (2e klas) naar het ophaalpunt van het vervangend voertuig. De vervangende auto wordt gebracht en opgehaald.

Hulp aanhangwagen/caravan EU € 14
Hulp camper EU € 22

Landen overzicht

 • Albanië
 • Algerije
 • Andorra
 • België
 • Bosnië-Herzegovina
 • Bulgarije
 • Cyprus
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Egypte
 • Estland
 • Finland
 • Frankrijk
 • Fyrom (Macedonië)
 • Gibraltar
 • Griekenland
 • Hongarije
 • Ierland
 • Israël
 • Italië
 • Kroätie
 • Letland
 • Liechtenstein
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Malta
 • Marokko
 • Moldavië
 • Monaco
 • Montenegro
 • Nederland
 • Noorwegen
 • Oekraïne
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal (inclusief de Azoren en Madeira)
 • Roemenië
 • Rusland (Europese deel)
 • San Marino
 • Servië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Spanje (inclusief de Canarische eilanden, Ceuta en Melilla)
 • Tsjechië
 • Tunesië
 • Turkije (Europese deel)
 • Turkije (vanaf de Bosporus)
 • Vaticaanstad
 • Verenigd Koninkrijk
 • Wit-Rusland
 • IJsland
 • Zweden
 • Zwitserland
ANWB Pechhulp Europa Plus Compleet - Pechdiensten.nl (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Nathanial Hackett

Last Updated:

Views: 6105

Rating: 4.1 / 5 (52 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nathanial Hackett

Birthday: 1997-10-09

Address: Apt. 935 264 Abshire Canyon, South Nerissachester, NM 01800

Phone: +9752624861224

Job: Forward Technology Assistant

Hobby: Listening to music, Shopping, Vacation, Baton twirling, Flower arranging, Blacksmithing, Do it yourself

Introduction: My name is Nathanial Hackett, I am a lovely, curious, smiling, lively, thoughtful, courageous, lively person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.